Vad är rätt? (1995)

om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation

Aleksander Peczenik

Juridikens teori och metod (1995)

en introduktion till allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Kommuners lag- och domstolstrots (1995)

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 1 (1995)

Patrioter och institutionalister : tiden före år 1815

Lars Björne

Pressetik (1994)

en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt

Hans-Gunnar Axberger

Aktiebolagsrättsliga studier (1994)

särskilt om kapitalskyddet

Erik Nerep

Hemrätt i hyreshuset (1994)

en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd

Anna Christensen

Arbetsskador och annat (1994)

inlägg i försäkringsdebatten

Carl Martin Roos

Skyddsändamål och adekvans (1993)

om skadeståndsansvarets gränser

Håkan Andersson

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

Civil olydnad (1993)

om staten, lagen och moralen

Dan Hanqvist