Den starka statens fall?

en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

Lotta Vahlne Westerhäll

Den starka statens fall?

en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

Lotta Vahlne Westerhäll

ISBN
9139009408
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43ee
Förlag & år
Norstedts juridik (2002)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Offentlig rätt