Vi gör den svenska rättsvetenskapen tillgänglig

Nyligen tillagda böcker

Nordisk juridisk festskriftbibliografi (1998)

innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1870- 1997

Halvor Kongshavn, Hanne E. Strømø

Nordisk juridisk festskriftbibliografi (2003)

innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1998-2002

Halvor Kongshavn

Inkomst eller kapitalvinst (1959)

inkomstskatteproblem vid obligations- och fastighetsaffärer

Leif Mutén