Vi gör den svenska rättsvetenskapen tillgänglig

Nyligen tillagda böcker

Justitia et prudentia (2014)

rättsbildning genom rättstillämpning : Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690

Elsa Trolle Önnerfors

Straffrätt och territorium (1976)

studier i internationell straffrätt

Per Falk

Fri rörlighet och finansiering av social trygghet (2002)

en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet

Thomas Erhag