"Made in Sweden" (1990)

vilket skydd behövs idag för geografiska ursprungsbeteckningar?

Marianne Levin

"Uteslutande rätt att förfoga över verket" (1954)

studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt det s.k. nordiska förslaget

Svante Bergström

14 uppsatser 1983-1991 (1992)

ersättningsrätt, kontraktsrätt, fastighetsrätt, offentlig rätt och processrätt

Bertil Bengtsson

1667 års sjölag i ett 300-årigt perspektiv (1984)

ett rättshistoriskt symposium i Göteborg den 16-18 mars 1981

Kjell Å. Modéer (red.)

21 uppsatser (2003)

skadestånd och försäkring, grundlag, fastighetsrätt och miljö, ur domarens synvinkel

Bertil Bengtsson

A call for scientific purity (2006)

Axel Hägerström's critique of legal science

Max Lyles

Air charter (1961)

a study in legal development

Jacob W. F. Sundberg

Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser (1996)

en studie av beskattningen av den löpande avkastningen av aktieinvesteringar på bolags- och ägarnivå mot bakgrund av EG:s fria kapitalmarknad

Kristina Ståhl

Aktiebolagens finansieringsformer (1977)

en undersökning av reglerna om realisationsvinst

Nils Mattsson

Aktiebolagslagen (1995)

12:e och 13:e kapitlet, Kapitalskydd och likvidation

Stefan Lindskog

Aktiebolagslagen (1995)

6:e och 7:e kapitlet, Aktiekapitalnedsättning och egna aktier

Stefan Lindskog

Aktiebolagsrättslig analys (2003)

ett tvärsnitt av nyckelfrågor

Erik Nerep

Aktiebolagsrättsliga studier (1994)

särskilt om kapitalskyddet

Erik Nerep