Donationer

Stiftelsens verksamhet förutsätter bidrag i olika former. Det behövs kapital för att kunna digitalisera verken och för att ibland införskaffa fysiska exemplar som kan användas för digitaliseringen. Ju mer pengar stiftelsen får tillgång till, desto fler verk kan digitaliseras. Det krävs också visst kapital för att utveckla och underhålla hemsidan.

Stiftelsen är också beroende av att kunna få tag i användbara exemplar av verken och det underlättas väsentligt om verk doneras för ändamålet.

Mer information om hur man kan bidra till stiftelsens verksamhet hittar ni under Stöd juridikbok.

Donerade medel

Stiftelsen har fått välvilliga bidrag från flera donatorer som har möjliggjort en uppstart av projektet. Dessa donatorer är

  • Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur
  • Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond
  • Emil Heijnes Stiftelse för Rättsvetenskaplig Forskning

Bokdonationer

Stiftelsen har också fått donation av ett stort antal fysiska exemplar av verk från

  • Professor Bernhard Gomards efterlevande
  • Professor Knut Rodhes efterlevande och Handelshögskolan i Stockholm
  • F.d. hovrättslagmannen Trygve Hellners efterlevande
  • Linklaters Advokatbyrå AB