Sociala rättigheter i förändring (2009)

en konstitutionellrättslig studie

Anna-Sara Lind

Domarrollen (2009)

rättsregler, yrkeskultur och ideal

Olof Ställvik

Djuren, läkarna och lagen (2009)

en rättslig studie om djurförsöksetik

Katarina Alexius Borgström

Mellan mäns händer (2008)

kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

Jenny Westerstrand

Tolkning och utfyllning (2008)

undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema

Joel Samuelsson

Sponsring (2008)

avdragsrätt vid inkomstbeskattningen

Robert Påhlsson

Searching for equality (2007)

sex discrimination, parental leave and the Swedish model with comparisons to EU, UK and US law

Laura Carlson

The negotiable child (2007)

the ILO labour campaign 1919-1973

Marianne Dahlén

Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

Deklarationer på Internet (2007)

rättssäkert eller osäkert

Eleonor Alhager

Likhet inför skattelag (2007)

likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten

Robert Påhlsson

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 4 (2007)

Realism och skandinavisk realism : 1911-1950

Lars Björne

Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

A call for scientific purity (2006)

Axel Hägerström's critique of legal science

Max Lyles

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Samernas skatteland (2006)

i Norr- och Västerbotten under 300 år

Lennart Lundmark

Logistikavtalet (2005)

allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

Jakob Heidbrink

EC State aid rules applied to taxes (2005)

an analysis of the selectivity criterion

Mona Aldestam