Om auktion (1900)

såsom medel att åvägabringa aftal

Tore Almén

Förfalskningsbrotten (1895)

med särskildt afseende på det objektiva reqvisitet vid förfalskning af handlingar, enligt svensk gällande straffrätt

Johan C. W. Thyrén

Culpa legis Aquiliae enligt Justiniansk rätt (1893)

ett bidrag till läran om utomobligatoriskt skadestånd

Johan C. W. Thyrén