Arbetsrätt och konkurrensrätt

en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

Per Norberg

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Arbetsrätt och konkurrensrätt

en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

Per Norberg

ISBN
915442531X
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42c0
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (2002)
Serie
Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund (143)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Arbetsrätt, Marknadsrätt