Air charter (1961)

a study in legal development

Jacob W. F. Sundberg

Kutym och rättsregel (1960)

en civilrättslig undersökning

Hjalmar Karlgren

Om allmän förvaltningsrätt (1958)

anteckningar om metodik och rättsåskådning

Stig Jägerskiöld

Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper (1956)

några problem inom den allmänna processrättsläran

Per Olof Ekelöf

Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

"Uteslutande rätt att förfoga över verket" (1954)

studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt det s.k. nordiska förslaget

Svante Bergström