EU och Europatanken (1994)

ett rättsligt och historiskt perspektiv

Per Cramér

Neutralitetsbegreppet (1989)

den permanenta neutralitetens utveckling

Per Cramér

Bidrag till läran om förfalskningsbrotten (1941)

företrädesvis enligt gällande svensk rätt

Ivar Agge

Om företagaransvar (1948)

studier i specialstraffrätt

Hans Thornstedt

Om rättsvillfarelse (1956)

en straffrättslig undersökning

Hans Thornstedt

Information och ansvar (1991)

om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden

Per Samuelsson

Går det att bevisa? (1989)

perspektiv på domstolsprocessen

Per Olof Bolding

Två rättegångar (1989)

hur går det till i en svensk domstol?

Per Olof Bolding

Skiljeförfarande och rättegång (1956)

en studie i processuell organisation och rättstillämpningsmetodik

Per Olof Bolding

Skiljedom (1962)

studier i rättspraxis beträffande svensk skiljedoms giltighet och verkställbarhet

Per Olof Bolding

Om begreppet nyttjanderätt till fast egendom (1944)

en studie över nyttjanderättslagens tillämpningsområde och en analys av nyttjanderättsbegreppet med särskild hänsyn till svensk rättspraxis

Fritjof Lejman