Tillräckliga skäl (1960)

studier över förutsättningarna för allmänt åtal

Carl M. Elwing

Tolkning och utfyllning (2008)

undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema

Joel Samuelsson

Direktkrav (1999)

om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär

Laila Zackariasson

Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler (1999)

en studie i snittet av svensk civilprocess och EG-rätten

Torbjörn Andersson

Koncernbeskattning (1995)

med särskild inriktning på omstruktureringar

Bertil Wiman

Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar (2015)

om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande

Linnea Wegerstad

Domarrollen (2009)

rättsregler, yrkeskultur och ideal

Olof Ställvik

Svensk exekutionsrätt. H. 1 (1938)

Inledning ; Utsökning i allmänhet

Åke Hassler

Läkarsekretessen (1962)

en rättslig undersökning

Lars Welamson

Domvillobesvär av tredje man (1956)

ett bidrag till läran om tredjemansskyddet i civilprocessen

Lars Welamson

Internationella adoptivförhållanden (1923)

en studie till 26 och 27 §§ adoptionslagen

Åke Hassler

Civilprocessrätt (1956)

huvuddragen av domstolsväsendet och rättegången i tvistemål enligt RB. H. 1

Åke Hassler