Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 4 (2007)

Realism och skandinavisk realism : 1911-1950

Lars Björne

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 3 (2002)

Den konstruktiva riktningen : 1871-1910

Lars Björne

Nordisk rättskällelära (1991)

studier i rättskälleläran på 1800-talet

Lars Björne

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 1 (1995)

Patrioter och institutionalister : tiden före år 1815

Lars Björne