Om auktion (1900)

såsom medel att åvägabringa aftal

Tore Almén

Studier i internationell äktenskapsrätt (1913)

särskilt med hänsyn till Haag-konventionerna

Östen Undén