Kapitalvinstbeskattningens problem (1986)

företrädesvis vid fastighetsförsäljningar

Peter Melz

Ersättning vid offentliga ingrepp 1 (1986)

Egendomsskyddet enligt regeringsformen

Bertil Bengtsson

Consumer protection in Sweden (1986)

legislation, institutions and practice

Ulf Bernitz, John Draper

Brotten mot borgenärer (1986)

tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken

Madeleine Leijonhufvud

Rätt till egen bild (1986)

om oauktoriserad personbildsanvändning i massmedier

Marianne Levin

Tjänsteentreprenad (1986)

ett sätt att organisera arbetet?

Ronnie Eklund

Traditionsprincipen (1985)

de svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning

Ulf Göranson

Börsjuridik (1985)

introduktion och litteraturanvisningar

Per Samuelsson

Generös avtalstillämpning (1985)

om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring

Eva Lindell-Frantz, Carl Martin Roos