Det allmänna som avtalspart (1998)

särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Tom Madell

Arbetsdomstolen och lagstiftaren (1998)

om värderingar i rättsligt beslutsfattande

Olle Rimsten

Threat to the peace (1998)

the interpretation by the Security Council of Article 39 of the UN Charter

Inger Österdahl

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

Culpa i trafiken (1998)

reflektioner kring sex straffrättsliga fall

Magnus Ulväng

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg

EG-domstolens tolkningsutrymme (1997)

om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten

Ola Wiklund

Politisk yttrandefrihet (1997)

en studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid

Katarina Alexius Borgström

Mötes- och demonstrationsfriheten (1997)

en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA

Thomas Bull

Mål och metoder vid tolkning av skattelag (1997)

med särskild inriktning på användning av förarbeten

Jan Kellgren

Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden (1997)

en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden

Johan Schelin

Avtalsrätt (1997)

bakgrund, sammanfattning, utblick

Lars Erik Taxell