EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

Culpa i trafiken (1998)

reflektioner kring sex straffrättsliga fall

Magnus Ulväng

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg

EG-domstolens tolkningsutrymme (1997)

om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten

Ola Wiklund

Politisk yttrandefrihet (1997)

en studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid

Katarina Alexius Borgström

Mötes- och demonstrationsfriheten (1997)

en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA

Thomas Bull

Mål och metoder vid tolkning av skattelag (1997)

med särskild inriktning på användning av förarbeten

Jan Kellgren

Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden (1997)

en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden

Johan Schelin

Avtalsrätt (1997)

bakgrund, sammanfattning, utblick

Lars Erik Taxell

Att hävda sin rätt (1997)

synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd

Maria Ågren

Uppfostran och straff (1997)

studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

Mats Kumlien

Evidence, crime and the legal profession (1997)

the emergence of free evaluation of evidence in the Finnish nineteenth-century criminal procedure

Heikki Pihlajamäki

Levnadskostnader (1997)

gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster

Robert Påhlsson

The binding force of treaties under international law (1997)

handbook for government lawyers and human rights advocates

Per Sevastik