LICENSVILLKOR

Den licens som tillämpas för de verk som finns på juridikbok.se är Creative commons CC BY-NC 4.0. Licensvillkoren måste följas i sin helhet och dessa finner du här https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.sv

Sammanfattningsvis innebär licensen följande:

Du har tillstånd att:

  • Kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format
  • Bearbeta och bygga vidare på materialet

Villkoren för tillståndet är:

  • Att du ger ett korrekt erkännande, anger en hyperlänk till licensen och anger om bearbetningar är gjorda av verket. Detta ska göras enligt god sed.
  • Att du inte använder materialet för kommersiella ändamål.
  • Att du inte tillämpar rättsliga begränsningar eller teknik som begränsar andras rätt att göra något som licensen tillåter.

Se vidare information också på https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv