LICENSVILLKOR

Den licens som tillämpas för de verk som finns på juridikbok.se är Creative commons CC BY-NC 4.0. Licensvillkoren måste följas i sin helhet och dessa finner du här https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.sv

Sammanfattningsvis innebär licensen följande:

Du har tillstånd att:

  • Kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format
  • Bearbeta och bygga vidare på materialet

Villkoren för tillståndet är:

  • Att du ger ett korrekt erkännande, anger en hyperlänk till licensen och anger om bearbetningar är gjorda av verket. Detta ska göras i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.
  • Att du inte använder materialet för kommersiella ändamål.
  • Att du inte tillämpar rättsliga begränsningar eller teknik som begränsar andras rätt att göra något som licensen tillåter.

När det gäller verk av författare som avlidit för mer än 70 år sedan finns enligt svensk lag inte längre någon upphovsrätt. Sådana arbeten kan användas helt fritt och slutanvändarlicensen som annars skulle ha gällt för verk som tillhandahålls från denna sida gäller inte sådana verk. Det kan dock vara bra att påminna om att det kan finnas flera rättigheter knutna till ett verk. Exempelvis kan medförfattare och illustratörer ha egna rättigheter till verket.

Se vidare information också på https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv

I de fall juridikbok.se länkar till verk i andra digitaliseringsprojekt gäller de villkor som anges i anslutning till respektive verk.