Företagsformer (1995)

en översikt över associationsrätten

Carl Martin Roos

Koncernbeskattning (1995)

med särskild inriktning på omstruktureringar

Bertil Wiman

Pressetik (1994)

en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt

Hans-Gunnar Axberger

Aktiebolagsrättsliga studier (1994)

särskilt om kapitalskyddet

Erik Nerep

Hemrätt i hyreshuset (1994)

en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd

Anna Christensen

Arbetsskador och annat (1994)

inlägg i försäkringsdebatten

Carl Martin Roos

Stödbrev (1994)

borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag

Leif Gäverth

EU och Europatanken (1994)

ett rättsligt och historiskt perspektiv

Per Cramér

Skyddsändamål och adekvans (1993)

om skadeståndsansvarets gränser

Håkan Andersson

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

Civil olydnad (1993)

om staten, lagen och moralen

Dan Hanqvist