Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur – styrelse

 

Johnny Herre, Justitieråd, Högsta domstolen (ordförande)

Torbjörn Ingvarsson, Professor vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet (vice ordförande)

André Andersson, Advokat, Mannheimer Swartling, Stockholm

Axel Calissendorff, Advokat, Calissendorff Advokatbyrå, Stockholm

Cecilia Natvig, Avdelningschef, Avdelningen för media, Uppsala universitetsbibliotek

Katarina Olsson, Professor vid Juridiska institutionen, Lunds universitet (suppleant)

Christina Ramberg, Professor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Mette Strand, Förläggare, Norstedts Juridik, Stockholm

Pia Wahren, Förlagschef, Iustus förlag, Uppsala