Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur – styrelse

 

Johnny Herre, Professor, f.d. Justitieråd Högsta domstolen (ordförande)

Torbjörn Ingvarsson, Professor vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet (vice ordförande)

André Andersson, Advokat, Mannheimer Swartling, Stockholm

Axel Calissendorff, Advokat, Calissendorff Advokatbyrå, Stockholm

Cecilia Natvig, Avdelningschef, Avdelningen för media, Uppsala universitetsbibliotek

Erik Svensson, Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Niklas Arvidsson, Professor vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet (suppleant)

Mette Strand, Förläggare, Norstedts Juridik, Stockholm

Pia Wahren, Förlagschef, Iustus förlag, Uppsala

Svante O. Johansson, Justitieråd Högsta domstolen