Vad är rätt? (1995)

om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation

Aleksander Peczenik

Juridikens teori och metod (1995)

en introduktion till allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Kommuners lag- och domstolstrots (1995)

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 1 (1995)

Patrioter och institutionalister : tiden före år 1815

Lars Björne

Swedish software law (1995)

as related primarily to EC directives

Jan Rosén

Företagsformer (1995)

en översikt över associationsrätten

Carl Martin Roos

Pressetik (1994)

en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt

Hans-Gunnar Axberger

Aktiebolagsrättsliga studier (1994)

särskilt om kapitalskyddet

Erik Nerep

Hemrätt i hyreshuset (1994)

en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd

Anna Christensen

Arbetsskador och annat (1994)

inlägg i försäkringsdebatten

Carl Martin Roos

Stödbrev (1994)

borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Skyddsändamål och adekvans (1993)

om skadeståndsansvarets gränser

Håkan Andersson