Vanliga frågor

Förlorar jag som författare rätten till min text om jag skriver på avtalet med stiftelsen?

Nej, du har kvar dina rättigheter till verket eller verken. Du har alltså inte förlorat din text. Juridikbok har bara fått ett tillstånd av dig att skanna in texten och lägga ut den så att andra kan ladda ner och läsa den och använda den på de sätt som anges i villkoren. Användarna av verken förbinder sig att ange dig som skapare av verket och texten får inte ges ut igen kommersiellt.

Hur ska jag som författare resonera med verk som jag avser att möjligen ge ut i nya upplagor?

Valet av licens gör att verk som fortfarande ges ut eller som ska ges ut i nya upplagor inte passar så bra i projektet. Du som författare kan om du är osäker självklart kontakta stiftelsen (se under fliken Kontakt) för diskussion.

Äger Stiftelsen de inskannade filerna?

I digitala sammanhang är frågan vem som äger filen inte så viktig, eftersom filen som sådan inte får användas i vidare omfattning än vad upphovsrätten och avtalsvillkoren tillåter. Stiftelsen har genom avtal med författare, förlag och andra rättighetshavare fått en rätt att tillhandahålla varje verk utan kostnad till allmänheten. Alla rättigheter till verket är kvar hos författare, förlag och andra rättighetshavare och det stiftelsen har är denna begränsade och avtalsgrundade rätt att tillhandahålla texterna enligt de angivna villkoren, inget mer, inget mindre.

Varför har Stiftelsen valt licensen CC BY-NC?

Valet av standardlicensen CC BY-NC är en avvägning mellan så öppna licenser som möjligt och författarnas och förlagens intressen av att fortsatt veta hur texten används. Enkelt uttryckt får texterna laddas ner, citeras, tillgängliggöras i kompendier och använda som utdrag. Vid all användning skall dock den eller de som skapat verket anges. Det är heller inte tillåtet att återutge verket kommersiellt igen. Som användare har du alltså stor frihet att använda de texter du kan ladda ner och läsa på Juridikbok.se, men glöm inte att ange vem som skrivit boken du citerar eller använder på annat sätt.

Gäller samma slutanvändarvillkor för alla texter på Juridikbok.se?

Ja. För vissa texter har upphovsrätten löpt ut eftersom författaren har varit död i mer än 70 år. För att inte göra det krångligt för användaren gäller samma villkor för alla texter som du kan läsa och ladda ner på Juridikbok.se.

Vad får jag som användare egentligen göra med texterna på Juridikbok.se?

Slutanvändarvillkoren CC BY-NC ger dig rätt att ladda ner texten och lagra den på din dator. Du får också sända texten vidare. Använd dock hellre den länk som finns vid varje bok, så kan den du vill ska ta del av texten ladda ner den själv. Du får länka till texten på Juridikbok.se.

Du måste alltid ange vem författaren är och vilket verk som texten är tagen ur. Om du använder illustrationer som har en annan angiven upphovsman, ska även den personen anges om du återanvänder bara illustrationen.

Du får kopiera texten exempelvis för att ingå i icke-kommersiellt undervisningsmaterial eller kompendier, så länge som det framgår vem som är upphovsman till de olika delarna, ur vilket verk texten är tagen. Det är dock viktigt att det sammanställda materialet eller kompendiet inte säljs kommersiellt. Kopiering och tillhandahållande till självkostnadspris är alltså tillåtna.

Det finns många andra sätt som du får använda texterna på Juridikbok.se och uppräkningen är inte fullständig. Vad du får och inte för göra framgår av den fullständiga licensen som finns under Villkor.

Jag är osäker på om jag får använda materialet på det sätt jag tänkt. Kan stiftelsen klargöra?

Börja med att läsa hela användarvillkoren, som finns under Villkor. De flesta frågor besvaras där. Stiftelsen har tyvärr inte möjlighet att lämna juridisk rådgivning om viss användning. Är du efter att ha läst villkoren osäker, bör du förmodligen avstå från att använda texten på det sätt du tänkt. Se dock beträffande vad som är en tillåten användning svaret på frågan ”Vad får jag egentligen göra med texten?” bland de övriga vanliga frågorna.

Vilka står bakom Stiftelsen och Juridikbok.se?

Se information under fliken Om juridikbok.

Finns det kommersiella intressen i STJL?

Nej. Stiftelsen är helt oberoende och drivs utan kommersiella intressen. Ledamöterna i styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete.

Hur stödjer jag stiftelsens verksamhet?

Se information under fliken Stöd Juridikbok.