Om allmän förvaltningsrätt (1958)

anteckningar om metodik och rättsåskådning

Stig Jägerskiöld

Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper (1956)

några problem inom den allmänna processrättsläran

Per Olof Ekelöf

Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

"Uteslutande rätt att förfoga över verket" (1954)

studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt det s.k. nordiska förslaget

Svante Bergström

Försäkringsgivarens regressrätt (1953)

The insurer's right of subrogation

Jan Hellner

Brott och nåd (1953)

studier i svensk statsrätt och straffrätt

Alvar Nelson

Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden (1952)

studier över skadeståndsproblem vid trafik till lands, till sjöss och i luften

Kurt Grönfors

Om stiftelser (1952)

studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt

Henrik Hessler

Formkravet vid fastighetsköp (1951)

särskilt dess inverkan på regler om förutsättningar och fel

Lennart Vahlén

Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden (1950)

ett civilrättsligt problem i komparativ belysning

Jan Hellner

Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen (1950)

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström

Om rätten till arbetstagares uppfinningar (1950)

kommentar till lagen den 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningar m.m.

Sigurd Dennemark