Barnet och rättsprocessen

rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård

Titti Mattsson

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Barnet och rättsprocessen

rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård

Titti Mattsson

ISBN
9154425514
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42bc
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (2002)
Serie
Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund (145)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Offentlig rätt