Skiljedom (1962)

studier i rättspraxis beträffande svensk skiljedoms giltighet och verkställbarhet

Per Olof Bolding

Läkarsekretessen (1962)

en rättslig undersökning

Lars Welamson

Air charter (1961)

a study in legal development

Jacob W. F. Sundberg

Servitut, förmån och last (1960)

en studie över servitutsfigurens funktion och avgränsning, särskilt dess förhållande till nyttjanderätt

Sten Hillert

Tillräckliga skäl (1960)

studier över förutsättningarna för allmänt åtal

Carl M. Elwing

Kutym och rättsregel (1960)

en civilrättslig undersökning

Hjalmar Karlgren

Om köp och byte av lös egendom (1960)

kommentar till lagen den 20 juni 1905

Tore Almén, Rudolf Eklund