Kollektivavtalslagen (1948)

studier över dess huvudprinciper

Svante Bergström

Straffet, skadeståndet och vitet (1942)

en studie över de rättsliga sanktionernas verkningssätt

Per Olof Ekelöf