Stöd juridikbok

Juridikbok-projektet och Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur tar gärna emot ekonomiska bidrag och donationer av böcker.

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse och ekonomiska bidrag är viktiga för att kunna hålla de inskannade böckerna som ingår i Juridikbok-projektet tillgängliga för allmänheten. Du kan lämna ett ekonomiskt bidrag genom att sätta in en summa på bankgiro 5540-1905 eller genom att Swisha ett belopp på nummer 1232931889. Märk bidraget med ditt namn och »Donation Juridikbok«.

Vi tar även gärna emot donationer av böcker. För att böckerna skall kunna användas för inskanning, måste de vara utan några större skador och det får inte finnas anteckningar, understrykningar, överstrykningar eller lagningar. Genom din donation accepterar du att boken skärs sönder, eftersom detta är en förutsättning för god inskanningskvalitet. Eftersom vi inte har tillgång till några större förvaringsutrymmen, är det lämpligt att du kontaktar stiftelsen på e-postadressen info@juridikbok.se innan du donerar en bok eller en samling. Du får närmare instruktioner om hur donation av böckerna eller samlingen kan gå till.

Den som är angelägen om att ett visst arbete digitaliseras kan hjälpa stiftelsen genom att inhämta nödvändiga tillstånd. Ett stöd till digitaliseringen av visst eller vissa särskilt utpekade verk kräver att erforderliga tillstånd inhämtas från författare, efterlevande eller annan som har rättigheter till boken. Om boken givits ut på ett förlag, måste ofta också förlagets tillstånd inhämtas. Om du är intresserad av att stödja digitaliseringen av visst eller vissa särskilt utpekade verk bör du alltid kontakta stiftelsen först för att diskutera om verket är lämpligt för Juridikbok och vad som i övrigt krävs för att arbetet skall kunna göras tillgängligt.

Ett ovärderligt stöd till projektet är att du som författare lämnar ditt tillstånd till digitalisering av dina verk. Endast böcker som inte längre har ett kommersiellt värde för förlaget och som inte genererar betydande royaltyintäkter till upphovsrättshavaren är aktuella för projektet. Författare som är positiva till att deras verk digitaliseras och görs tillgängliga på juridikbok.se när dessa villkor är uppfyllda, kan i förväg dokumentera sitt önskemål i ett dokument riktat till sina efterlevande.