Stöd juridikbok

Juridikbok-projektet och Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur tar gärna emot ekonomiska bidrag och donationer av böcker.

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse och ekonomiska bidrag är viktiga för att kunna hålla de inskannade böckerna som ingår i Juridikbok-projektet tillgängliga för allmänheten. Du kan lämna ett ekonomiskt bidrag genom att sätta in en summa på bankgiro 5540-1905 eller genom att Swisha ett belopp på nummer 1232931889. Märk bidraget med ditt namn och »Donation Juridikbok«.

Vi tar även gärna emot donationer av böcker. För att böckerna skall kunna användas för inskanning, måste de vara utan några större skador och det får inte finnas anteckningar, understrykningar, överstrykningar eller lagningar. Genom din donation accepterar du att boken skärs sönder, eftersom detta är en förutsättning för god inskanningskvalitet. Eftersom vi inte har tillgång till några större förvaringsutrymmen, är det lämpligt att du kontaktar stiftelsen på e-postadressen info@juridikbok.se innan du donerar en bok eller en samling. Du får närmare instruktioner om hur donation av böckerna eller samlingen kan gå till.