Fri rörlighet och finansiering av social trygghet

en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet

Thomas Erhag

Fri rörlighet och finansiering av social trygghet

en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet

Thomas Erhag

ISBN
9189449487
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f443f
Förlag & år
Santérus (2002)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Europarätt, Offentlig rätt