Projektet

Det är av stor vikt för framtiden och för rättssäkerheten i Sverige att svensk juridisk litteratur finns tillgänglig under juristutbildningen, för juridisk forskning, i praktisk juridisk verksamhet samt i domstolarna.

Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur – insamlingsstiftelse har till ändamål att »verka för att juridisk litteratur som givits ut i Sverige eller på det svenska språket görs digitalt tillgänglig till allmänheten utan kostnad». Målet är att till slut ha samlat och gjort en betydande del av de rättsvetenskapliga texter som givits ut i Sverige eller skrivits på svenska fritt tillgängliga för alla och envar. De verk som projektet avser är emellertid bara sådana där författare, andra rättighetsinnehavare och förlag inte längre har ett kommersiellt eller annat ekonomiskt intresse i utgivningen. Ambitionen är dock inte att stiftelsen ska utgöra ett förlag. I stället kommer de digitaliserade verken att tillgängliggöras enligt viss användarlicens på hemsidan www.juridikbok.se.

Styrelsen består av personer som representerar rättsvetenskapen, Sveriges Advokatsamfund, domstolarna, landets universitetsbibliotek och juridiska förlag. Styrelsens sammansättning framgår här.

För att få tillstånd till digitaliseringen har det bildats ett nätverk uppbyggt med representanter från samtliga lärosäten i Sverige som ger en juristutbildning och kontaktpersoner på de juridiska förlagen. Ett annat nätverk med representanter från universitetsbiblioteken i Sverige och andra bibliotek involverade i projektet ansvarar för den faktiska digitaliseringen av verk. Rättighetsinnehavarna har avstått från all eventuell ersättning för tillgängliggörande av verken på webbplatsen.

Projektets huvudsakliga utmaningar är:

  • Tillståndsinhämtning från författare och förlag m.m.
  • Finna fysiska exemplar som lämpar sig för att scanna in.
  • Finna ytterligare finansiering.

Vi är tacksamma för varje kontakt och varje initiativ som kan hjälpa oss med dessa utmaningar. Om det finns ett intresse av att stödja stiftelsen i arbetet med donationer av böcker eller pengar, se närmare om detta under Stöd Juridikbok