Proportionalitetsprincipen i skatterätten

Christina Moëll

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Proportionalitetsprincipen i skatterätten

Christina Moëll

ISBN
9154425719
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f443b
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (2003)
Serie
Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund (147)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Skatterätt