Informell modifikation av traktater till följd av ny sedvanerätt och praxis

en studie mot bakgrund av FN-stadgans innovativa utveckling

Per Sevastik

Informell modifikation av traktater till följd av ny sedvanerätt och praxis

en studie mot bakgrund av FN-stadgans innovativa utveckling

Per Sevastik

ISBN
9139008665
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f446b
Förlag & år
Norstedts juridik (2002)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Internationell rätt