Det allmänna som avtalspart (1998)

särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Tom Madell

Avtal mellan kommuner och enskilda (2000)

avtalsslut och rättsverkningar

Tom Madell