Avtal mellan kommuner och enskilda (2000)

avtalsslut och rättsverkningar

Tom Madell