Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

Henrik Wenander

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

Henrik Wenander

ISBN
9789154401154
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f441a
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (2010)
Serie
Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund (173)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Internationell privat- och processrätt, Offentlig rätt