Avtalsfrihet och rättvisa

en rättsfilosofisk studie

Ola Svensson

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Avtalsfrihet och rättvisa

en rättsfilosofisk studie

Ola Svensson

ISBN
9789154405602
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42e4
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (2012)
Serie
Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund (177)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Allmän rättslära, Avtalsrätt