Justitia et prudentia

rättsbildning genom rättstillämpning : Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690

Elsa Trolle Önnerfors

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

Justitia et prudentia

rättsbildning genom rättstillämpning : Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690

Elsa Trolle Önnerfors

ISBN
9789186645052
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f4441
Upplaga
2
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (2014)
Serie
Rättshistoriskt bibliotek (70)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Rättshistoria