Sociala rättigheter i förändring

en konstitutionellrättslig studie

Anna-Sara Lind

Sociala rättigheter i förändring

en konstitutionellrättslig studie

Anna-Sara Lind

ISBN
9789150621013
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f4436
Förlag & år
Uppsala universitet (2009)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Offentlig rätt