Laga fång för medeltidens kvinnor och män

skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500

Gabriela Bjarne Larsson

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

Laga fång för medeltidens kvinnor och män

skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500

Gabriela Bjarne Larsson

ISBN
9789186645007
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43bc
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (2010)
Serie
Rättshistoriskt bibliotek (66)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Fastighetsrätt, Rättshistoria