Harmoniserade tulltaxor

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Harmoniserade tulltaxor

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

ISBN
9154422817
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42be
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (1996)
Serie
Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund (123)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Offentlig rätt