Evidence, crime and the legal profession

the emergence of free evaluation of evidence in the Finnish nineteenth-century criminal procedure

Heikki Pihlajamäki

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

Evidence, crime and the legal profession

the emergence of free evaluation of evidence in the Finnish nineteenth-century criminal procedure

Heikki Pihlajamäki

ISBN
9185190551
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43c4
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (1997)
Serie
Rättshistoriskt bibliotek (54)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Processrätt, Rättshistoria