Uppfostran och straff

studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

Mats Kumlien

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

Uppfostran och straff

studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

Mats Kumlien

ISBN
9185190578
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43be
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (1997)
Serie
Rättshistoriskt bibliotek (56)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Rättshistoria, Straffrätt