Från lagtolkning till lagstiftning (1989)

Högsta domstolen och godtrosförvärven

Erik Anners