Aktiebolagens finansieringsformer (1977)

en undersökning av reglerna om realisationsvinst

Nils Mattsson

Bolagskonstruktioner och beskattningseffekter (1974)

en inkomstskatterättslig studie av handelsbolag och enkla bolag

Nils Mattsson