Rättssystem och vetenskap (1977)

studier kring en analysmodell för ideologiska system

Dag Victor