Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet

studier kring militieombudsmannaämbetets (MO) doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915

Rolf Nygren

Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet

studier kring militieombudsmannaämbetets (MO) doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915

Rolf Nygren

ISBN
9155406769
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f44d5
Förlag & år
Uppsala universitet (1977)
Serie
Studia historica Upsaliensia (95)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Rättshistoria