Går det att bevisa? (1989)

perspektiv på domstolsprocessen

Per Olof Bolding

Två rättegångar (1989)

hur går det till i en svensk domstol?

Per Olof Bolding

Skiljeförfarande och rättegång (1956)

en studie i processuell organisation och rättstillämpningsmetodik

Per Olof Bolding

Skiljedom (1962)

studier i rättspraxis beträffande svensk skiljedoms giltighet och verkställbarhet

Per Olof Bolding