Obehöriga förfaranden med värdepapper

en studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker

Henrik Hessler

Obehöriga förfaranden med värdepapper

en studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker

Henrik Hessler

ISBN
9118172512
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42d8
Upplaga
2
Förlag & år
Norstedt (1981)
Serie
Institutet för rättsvetenskaplig forskning (107)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Förmögenhetsrätt