Ett europeiserat arbetstagarinflytande (2015)

en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

Erik Sjödin

Avtalsfrihet och rättvisa (2012)

en rättsfilosofisk studie

Ola Svensson

Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

Deklarationer på Internet (2007)

rättssäkert eller osäkert

Eleonor Alhager

Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Logistikavtalet (2005)

allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

Jakob Heidbrink

Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp

Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet (2004)

en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

Mia Rönnmar

Säljarens kontrollansvar (2004)

skadeståndsansvarets grund och omfattning enligt köplagen och CISG

Björn Sandvik

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 1

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 2

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 3

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 4

Peter Westberg