Kvinnor och rätt (1979)

översikt över de viktigare sambanden mellan kvinnokön och rättsregler

Lotta Vahlne Westerhäll

Vårdslöshet i trafik (1980)

historisk utveckling, lagkommentar

Olle Hoflund

Obehöriga förfaranden med värdepapper (1981)

en studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker

Henrik Hessler

Fastighetsmäklaren (1982)

en civilrättslig studie

Ulf Cervin

Säljarens garantiutfästelser vid lösöreköp (1982)

särskilt med beaktande av köparens befogenheter vid faktiskt fel i köpgodset

Peter Wetterstein

Spedition och fraktavtal (1983)

med kommentar till Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser

Jan Ramberg