Servitut, förmån och last (1960)

en studie över servitutsfigurens funktion och avgränsning, särskilt dess förhållande till nyttjanderätt

Sten Hillert

Tillräckliga skäl (1960)

studier över förutsättningarna för allmänt åtal

Carl M. Elwing

Kutym och rättsregel (1960)

en civilrättslig undersökning

Hjalmar Karlgren

Air charter (1961)

a study in legal development

Jacob W. F. Sundberg

Skiljedom (1962)

studier i rättspraxis beträffande svensk skiljedoms giltighet och verkställbarhet

Per Olof Bolding