Bidrag till läran om förfalskningsbrotten (1941)

företrädesvis enligt gällande svensk rätt

Ivar Agge

Straffet, skadeståndet och vitet (1942)

en studie över de rättsliga sanktionernas verkningssätt

Per Olof Ekelöf

Om begreppet nyttjanderätt till fast egendom (1944)

en studie över nyttjanderättslagens tillämpningsområde och en analys av nyttjanderättsbegreppet med särskild hänsyn till svensk rättspraxis

Fritjof Lejman