Ännu några ord om fullbordandet af gåfva af lös egendom enligt svensk rättspraxis

en replik

Elsa Eschelsson

Ännu några ord om fullbordandet af gåfva af lös egendom enligt svensk rättspraxis

en replik

Elsa Eschelsson

Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1907)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Förmögenhetsrätt