Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper (1956)

några problem inom den allmänna processrättsläran

Per Olof Ekelöf

Skiljeförfarande och rättegång (1956)

en studie i processuell organisation och rättstillämpningsmetodik

Per Olof Bolding

Om rättsvillfarelse (1956)

en straffrättslig undersökning

Hans Thornstedt

Om allmän förvaltningsrätt (1958)

anteckningar om metodik och rättsåskådning

Stig Jägerskiöld

Kutym och rättsregel (1960)

en civilrättslig undersökning

Hjalmar Karlgren

Air charter (1961)

a study in legal development

Jacob W. F. Sundberg