I stället för straff (1992)

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet

Josef Zila

14 uppsatser 1983-1991 (1992)

ersättningsrätt, kontraktsrätt, fastighetsrätt, offentlig rätt och processrätt

Bertil Bengtsson

Mot en ny kommunalrätt (1992)

om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet

Lena Marcusson

Bolagisering - ett mode eller ett måste? (1992)

arbetsrättsliga lösningsmodeller i 21 koncerner

Ronnie Eklund

Skyddsändamål och adekvans (1993)

om skadeståndsansvarets gränser

Håkan Andersson

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

Civil olydnad (1993)

om staten, lagen och moralen

Dan Hanqvist

Tvångsmedel 1 (1993)

Personella tvångsmedel i straffprocessen

Torleif Bylund

Narkotikabrotten (1993)

en straffrättslig studie

Olle Hoflund