Bidrag till läran om besittning enligt svensk rätt

en rättsencyklopedisk studie

Elsa Eschelsson

Bidrag till läran om besittning enligt svensk rätt

en rättsencyklopedisk studie

Elsa Eschelsson

Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1904)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Förmögenhetsrätt